Skip to content

Pla d'Acció Climàtica 2019-2030 amb Inèdit

PER A UNA PRODUCCIÓ TÈXTIL NEUTRE DE CARBONI

Des d'Arpe, fa anys que treballem per una indústria tèxtil més responsable, de manera més conscient de produir i consumir per al planeta. Tenint en compte tots els nostres processos i impactes, i esforçant-nos per reduir-los al mínim. Així, després d'anys pel nostre compte, ens hem associat amb Inèdit per convertir-nos en una empresa neutra en carboni el 2030.

PRIMER PAS: ANALITZAR
Inèdit
és un estudi d'ecoinnovació estratègica que va analitzar tots els processos, materials i impactes d'Arpe. Així, vam poder revelar els punts crítics en què hem d'incidir i abordar per reduir la nostra empremta de carboni.

SEGON PAS: REDUIR
Tota la informació va servir de base per al Pla d'Acció Climàtica 2019-2030, determinant la línia principal d'actuació, amb accions i subaccions en els àmbits de primeres matèries, energia, mobilitat i residus.

TERCER PAS: IMPLEMENTAR:
Ara és moment de començar a implementar totes les accions, re-analitzant els resultats i re-implementant més accions, per aconseguir la neutralitat de carboni el 2030.

LLEGIR L'INFORME D'INÈDIT

Pla d'Acció Climàtica 2019-2030 amb Inèdit