Skip to content

Legal notice

MANUFACTURAS ARPE, SL amb domicili a POL. INDIANA. TORRENT D'EN PUIG, C/ CAN VICTORIANO, 12-08358 ARENYS DE MUNT (BARCELONA), telèfon 937 937 677, amb NIF B-59785386 inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 21174, foli 176, full número B- 17998, 1a inscripció (d'ara endavant "Arpe Shop").
El present avís legal regula l'accés i ús del servei del lloc web https://www.arpe.shop (en endavant, el "Lloc Web") Arpe Shop posa a disposició dels usuaris d'Internet interessats en els seus serveis, continguts relacionats amb l'especialització en la fabricació i personalització de microfibres per al sector dels productes promocionals, mitjançant sistemes d'impressió basats en tecnologia digital.
Aquest lloc web compleix amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Arpe Shop podrà canviar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, maquetació i / o configuració del lloc web, i de qualsevol o tots els serveis i afegir nous serveis.
La utilització d'aquest lloc web implica l'acceptació plena de les disposicions contingudes en aquest Avís publicades per Arpe Shop en el moment en què l'Usuari accedeix al Lloc Web. Arpe Shop també informa als usuaris d'aquest lloc web que aquestes condicions d'ús poden ser modificades sense previ avís. En conseqüència, l'Usuari haurà de llegir atentament el present Avís Legal cada vegada que procedeixi a utilitzar el Lloc Web, ja que podrà ser modificat.
La utilització de determinats serveis oferts als usuaris a través del Lloc Web pot estar subjecta a condicions particulars que, si escau, puguin substituir, complementar i/o modificar aquestes Condicions d'Ús.