Skip to content

Idees errònies sobre les nostres tovalloles de microfibra

La gent sovint associa certes idees i estereotips a les tovalloles de microfibra, al fil de polièster, creant-ne una percepció majoritàriament negativa. A Arpe Shop, sabem que no són certes.